آیا استفاده از پستانک ارتودنسی بهتر از انواع معمولی است ؟

در بازار پستانک‌هایی با عنوان پستانک ارتودنسی هم وجود دارد. این پستانک‌ها فشار کمتری روی فک ایجاد می‌کنند و روی رویش دندان‌ها تاثیر سوئی ندارند. با این وجود، زمان پستانک دادن باید بسیار محدود و فقط در دوره شیرخواری باشد. ضمن اینکه بهداشت پستانک هم اهمیت خاصی دارد. باید مراقب بود سر پستانک‌ها به میکروب آلوده نشوند. درضمن تاریخ مصرف پستانک را هم در نظر بگیرید و پس از طی تاریخ انقضا، حتما آن را دور بیندازید.
۱۳۹۵/۰۲/۲۶
panberes.com
نام شرکت: